16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

احمد شهید: در ماجرای ابطال آرای منتخب اصفهان، حق با حسن روحانی است، نه شورای نگهبان

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران می گوید در دعوای بین دولت و شورای نگهبان بر سر ابطال آرای منتخب مردم اصفهان در مجلس، به نظر او حق با حسن روحانی است.
احمد شهید که روز چهارشنبه 22 اردیبهشت در صدای آمریکا حضور داشت، در گفت و گوی اختصاصی اعلام کرد هرچند درباره جزئیات این پرونده اطلاعی ندارد اما به نظر او حق با حسن روحانی است.
احمد شهید گفت “پرزیدنت روحانی به طور واضع آنچه که درست است را گفته زیرا براساس قوانین ایران، شورای نگهبان تنها حق نظارت بر انتخابات را دارد و نمی تواند برای منتخب مردم تصمیم بگیرد. ”
اشاره آقای شهید به آرای مینو خالقی، نفر سوم منتخب انتخابات مجلس در هفتم اسفند است. با اینکه نفرات اول تا چهارم این انتخابات مشخص شدند اما شورای نگهبان بعد آرای خانم خالقی را ابطال کرد و گفت باید نفر نماینده سوم اصفهان سال دیگر در انتخاباتی میاندوره ای برگزیده شود.
احمد شهید به صدای آمریکا گفته که به نظر او حسن روحانی به روشنی و قانونی تاکید کرده که تصمیم درباره سرنوشت منتخب اصفهان باید در مجلس گرفته شود.
دولت حسن روحانی از ابتدای اعلام شورای نگهبان تاکید داشته که موافق ابطال رای نیست و حتی تهدید کرد که برای او اعتبارنامه صادر می کند.
نمایندگان جدید در روزهای اول مجلس باید درباره اعتبارنامه یکدیگر بحث کنند. در شرایطی خاص، نمایندگان می توانند اعتبار نامه یک یا چند منتخب جدید را باطل کنند.
واکنش جنتی
روز چهارشنبه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در اولین واکنش خود به ابطال آرای مینو خالقی دلایل خود برای مخالفت با ارسال اعتبارنامه این منتخب اصفهان به مجلس را، اعلام کرد.
آقای جنتی در یک همایش، بدون آن که نام مینو خالقی را ببرد، با اشاره به ابطال آرای بعضی از نامزدها به علت دستیابی به اسناد جدید و عدم صلاحیت آنها، گفت: “نظارت استصوابی شورای نگهبان عام و در تمام مراحل است. این اقدام سابقه هم داشته در مورد فردی که بعد از رأی‌ آوردن معلوم شد، مدرک تحصیلی‌ او فاقد اعتبار است. در آن شرایط انتخابات را هم شورای نگهبان ابطال کرد.”
این در حالی است که احمد جنتی در سخنان روز چهارشنبه خود این ادعا را خلاف نظارت استصوابی شورای نگهبان دانست و گفت: “تاریخ هم نشان نمی‌دهد که در مجلس اعتبارنامه‌ای را به جز یک مورد رد کرده باشند و به شهادت تاریخ این جای معامله و بده و بستان است.”
هرچند آقای جنتی به جعل مدرک یک نماینده و ابطال آرای او اشاره کرد که هنوز دلیل قانع کننده ا

Leave a comment