بیم و امید ایرانی ها از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی از تهران می نویسد ایرانی ها پس از دهه ها دوری جستن از “شیطان بزرگ” این بار به دقت کمپین انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا را دنبال می کنند چرا که می دانند مستاجر بعدی کاخ سفید تاثیری مستقیم در زندگی شان دارد.
توافق اتمی سال گذشته قدرت های جهان با ایران در کانون این ماجرا است. دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوریخواهان این توافق را به باد انتقاد گرفته و گفته است در آن بازنگری می کند.
ایران و آمریکا که پس از ماجرای گروگانگیری و قطع روابط، مناسبات دیپلماتیک ندارند اما این روزها منافع بالقوه و توجه رسانه های ایرانی به اخبار غرب، انتخابات آمریکا را به نقل محافل ایرانی بدل کرده است.
آسوشیتدپرس می نویسد مردم کوچه و بازار ایران با آن که از مواضع ترامپ درباره ایران دل خوشی ندارند اما مواضع سرسختانه هیلاری کلینتون نامزد احتمالی دموکرات ها در انتخابات نیز برایشان چندان امیدبخش نیست. از سویی تلویزیون حکومتی نیز بر تاثیر بالقوه انتخابات آمریکا بر توافق اتمی تمرکز کرده است.
به نوشته آسوشیتدپرس مقامات ایران از اظهارنظر درباره انتخابات آمریکا خودداری می کنند و ترجیح می دهند بر نظرات مخالف با توافق جامع هسته ای که از سوی دشمن دیرینه شان اسرائیل می آید تمرکز کنند.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *