16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

گزارشگران بدون مرز: 110 روزنامه‌نگار در سال 2015 کشته شدند

گزارشگران بدون مرز می‌گوید که 110 روزنامه‌نگار در سال 2015 و در سراسر جهان کشته شده‌اند.
این سازمان غیر دولتی بین‌المللی در اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه هشتم دی و در آخرین روزهای سال 2015 میلادی منتشر کرد، از اینکه «برخی دولت‌ها» در حفاظت از روزنامه‌نگاران اقدامی جدی انجام نداده‌اند، ابراز تاسف کرده و از آن‌ها خواسته است تا «واکنشی فوری و متناسب با خطر» انجام دهند.
به گفته گزارشگران بدون مرز، 67 نفر از 110 روزنامه‌نگار کشته شده در سال 2015 «عامدانه» و «به دلیل حرفه و یا برای انجام وظیفه‌شان» به قتل رسیده‌اند.
این سازمان می‌گوید که با احتساب آمار سال 2015تعداد روزنامه‌نگاران کشته شده از سال 2005میلادی به 787نفر رسیده است.
به گفته گزارشگران بدون مرز، حمله به هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس باعث شد تا برای نخستین بار نام یک کشور اروپایی در میان سه کشور مرگبار نخست جهان برای روزنامه‌نگاران ثبت شود.
گزارشگران بدون مرز بر این نکته نیز تاکید کرده 27 شهروند – خبرنگار و هفت همکار رسانه‌ها نیز در سال 2015 کشته شده‌اند.
این سازمان بین‌المللی در عین حال اعلام کرده که برای نخستین بار در سال 2015 یک کشور اروپایی در رده سوم کشورهای مرگبار جهان برای روزنامه‌نگاران قرار گرفته است.
فرانسه پس از عراق و سوریه در این جدول آمده است.
حمله به دفتر هفته‌نامه طنز شارلی ابدو در پاریس و در دی ماه سال 1393 (ژانویه 2015) به مرگ 10 تن از کارتونیست‌ها و دیگر پرسنل این هفته‌نامه منجر شد. دو پلیس فرانسه نیز در این حادثه کشته شدند.
گزارشگران بدون مرز در بیلان سالانه خود افزوده که اگر در سال 2014 دو سوم خبرنگاران کشته شده در جهان در مناطق جنگی جان ‌باختند، در سال 2015 به همین میزان در کشورهای فاقد درگیری به قتل رسیده‌اند.

Leave a comment