16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

جریمه 900 هزار تومانی برای بدحجابی

به گفته سرپرست دادسرای ارشاد تهران، در “روزهای اخیر” چندین پرونده در برخورد با بدحجابی در دادسرا تشکیل شده و در دو مورد دادگاه متهمان را به پرداخت 900 هزار تومان “جزای نقدی” محکوم کرده است.
این مقام قضایی روز دوشنبه 23 شهریور ماه در در جلسه “پیشگیری از جرایم خاص استان تهران” توضیح داد که با احضار مدیران مجتمع‌های مسکونی در تهران موفق شده‌اند آمار پارتی‌های شبانه را به نحو “چشمگیری” کاهش بدهند.
به گفته او از ابتدای سال 94 تاکنون مدیران 73 مجتمع مسکونی تهران “با هدف جلوگیری از برگزاری پارتی‌های شبانه” به دادسرا “دعوت” شده‌اند.
پیش از این رئیس پلیس تهران نیز تاکید کرده بود که “بدپوششی و کشف حجاب یا هرگونه اقدام هنجارشکنانه توسط سرنشینان خودروها” در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد.