شروع تحقیقات جنایی در فرانسه در مورد سقوط جرمن وینگز

دادستان های فرانسوی تحقیقات اولیه ای را در این مورد شروع کرده اند که آیا در ارتباط با سقوط هواپیمای جرمن وینگز باید اتهام قتل غیرعمد متوجه کسی شود یا نه.
معلوم نیست که هدف این پیگرد احتمالی قضایی چه کسی یا چه گروهی خواهد بود.
کلیه ۱۵۰ سرنشین هواپیما که بیشترشان اهل اسپانیا و آلمان بودند در سقوط ماه مارس هواپیما در آلپ فرانسه کشته شدند.
برایس روبین دادستان مارسی گفت که “هیچ شکی نیست” که آندریاس لوبیتز کمک خلبان، هواپیمای ای۳۲۰ را عمدا به زمین زد.
آقای روبین گفت بعضی از پزشکانی که آقای لوبیتز را به خاطر افسردگی معالجه می کردند احساس می کردند که او آمادگی خلبانی ندارد اما به خاطر قوانین آلمان در مورد حفظ اسرار بیمار این مساله را به شرکت استخدام کننده او اطلاع ندادند.
او گفت که تحقیقات مقدماتی بر این مساله تمرکز خواهد داشت که آیا شکاف میان دانسته های پزشکان خلبان و دانش شرکت هواپیمایی در مورد وضعیت او، هرگونه تنظیم اتهامات قتل غیرعمد را توجیه می کند یا نه.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *