16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

یک ایرانی در میان سه فراری از زندان فوق امنیتی در کالیفرنیا

مقامات در ایالت کالیفرنیای آمریکا در تعقیب سه زندانی هستند که گفته شده از زندانی که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت، فرار کرده اند.
این سه زندانی که به جرائمی چون شکنجه و قتل متهم شده اند در انتظار برگزاری دادگاه بودند.
گفته شده که این افراد با بریدن نرده های فلزی زندان، خود را به تونلی رسانده اند و سپس با طناب از طبقه پنجم این زندان به پایین آمده اند.
این احتمال وجود دارد که این زندانیان با استفاده از حوله یا لباس هایشان طنابی درست کرده باشند.
به گفته یکی از مقامات، این اولین بار ظرف دست کم 20 سال اخیر است که زندانیان موفق می شوند از این زندان فرار کنند.
جف هالوک، یکی از مقامات این زندان در کنفرانسی خبری گفته است که نقشه فرار این زندانیان به خوبی برنامه ریزی شده بود.
به گفته آقای هالوک، قبل از شمارش زندانیان در شب، شلوغی هایی در زندان انجام شد که احتمالا بخشی از نقشه فرار این گروه بوده است.
او افزوده که غیبت این زندانیان با کمی تاخیر آشکار شد.
یکی از این زندانیان حسین نیری 37 ساله است که از سال 2014میلادی به اتهام ربودن، شکنجه و سرقت در این زندان بوده است.
آقای نیری متهم شده بود که به همراه سه نفر دیگر مالک یکی از مراکز توزیع قانونی ماری جوانا برای مصارف پزشکی را در سال 2012 ربوده اند، او را به محلی که تصور می شده پولی را مخفی کرده باشد برده اند و در آن جا آلت تناسلی او را بریده اند.
آقای نیری پس از این اقدام آمریکا را به قصد ایران ترک کرده و چندین ماه در آن جا مانده است.
او سپس در نوامبر سال 2014 میلادی در فرودگاه پراگ و در زمانی دستگیر و به آمریکا مسترد شد که قصد داشت به اسپانیا سفر کند.
دومین زندانی جاناتان تیو 20 ساله است که از اکتبر سال 2013به اتهام قتل، تلاش برای قتل و تیراندازی در منطقه ای مسکونی زندانی شده بود. گفته شده که پرونده او در ارتباط با باندهای تبهکار بوده است

Leave a comment