16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

احمد زیدآبادی و علیرضا بهشتی شیرازی آزاد شدند

براساس گزارش‌های رسیده از ایران احمد زید آبادی، روزنامه نگار و علیرضا بهشتی شیرازی، مشاور ارشد میرحسین موسوی به همراه تنی چند از زندانیان سیاسی امروز پنج شنبه 1 مردادماه آزاد شدند.
به گزارش سایت کلمه، مهدیه محمدی گرگانی، همسر احمد زیدآبادی در فیس بوک خود نوشت: “احمد زیدآبادی برای مرخصی پنچ روزه از گناباد به تهران آمده بود و امروز به ما اطلاع دادند که او آزاد است.”
کلمه نوشت: گفته ها حاکی از آن است که بقیه مدت تبعید احمدزیدآبادی شامل عفو عید فطر شده و از این رو این روزنامه نگار آزاد شده است.
آقای زیدآبادی به دنبال انتخابات بحث‌برانگیز 1388 و در اولین موج دستگیری فعالان سیاسی و روشنفکران بازداشت شد. او در آن انتخابات از مهدی کروبی حمایت کرده بود.
دادگاه انقلاب احمد زیدآبادی را به شش سال زندان، پنج سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام‌العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث محکوم کرد.
همچنین تعدادی از زندانیان سیاسی شامگاه چهارشنبه به عنوان مشمولان عفو عید فطر از زندان اوین آزاد شدند. برخی از این زندانیان در آستانه پایان دوران محکومیت خود بودند.
از جمله این افراد علیرضا بهشتی شیرازی مشاور ارشد میرحسین موسوی است که از سال 88 در زندان بود و به طور عادی حدود یک ماه دیگر محکومیت وی به پایان می رسید.
به گزارش کلمه، 15 نفر از زندانیان سیاسی بر این اساس شامل عفو یا تخفیف مجازات شدند که از این تعداد یازده زندانی سیاسی از بند های هشت، 350و نسوان زندان اوین آزاد شدند و مدت محکومیت چهار تن دیگر نیز کاهش یافت.

Leave a comment