16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

ثبت رکورد “هر دقیقه یک نزاع” در پزشکی قانونی ایران

بر اساس گزارش پزشکی قانونی در ایران در هر دقیقه یک نزاع صورت می‌گیرد و روزانه یک هزار و 600 پرونده نزاع منجر به جرح در این سازمان تشکیل می‌شود. بر اساس آمار پزشکی قانونی، تهران از نظر تعداد نزاع‌های خیابانی پیشتاز است.
به گزارش روزنامه آرمان به نقل از پزشکی قانونی ایران، در هر دقیقه یک نزاع در ایران (هر ساعت 66مورد) رخ می‌دهد. در آمار نزاع‌های صورت گرفته در ایران، شهر تهران پیشتاز است و بیشترین شمار پرونده‌ی نزاع و درگیری در پزشکی قانونی به نام این شهر ثبت شده است.
سازمان پزشکی قانونی ایران از ثبت روزانه یک‌هزار و 600 پرونده نزاع منجر به جرح خبر داده است و مسائل اجتماعی، روانی، فرهنگی و اقتصادی را دلایل اصلی بروز نزاع‌ها برشمرده است. پزشکی قانونی در گزارش مربوط به سال گذشته این سازمان آورده است که در این سال بیش از ۵۹۰ هزار شهروند به دلیل ضرب و جرح در نزاع راهی پزشکی قانونی شده‌اند.
با وجود آمار بالای نزاع در ایران اما رئیس شعبه 71 دادسرای کیفری استان تهران که به قتل اختصاص دارد، این آمار را واقعی نمی‌داند. وی معتقد است آمار نزاع بیش از این میزان است و از آن رو که برخی از نزاع‌ها به ضرب و جرح ختم نمی‌شوند، جایی هم ثبت نمی‌شوند.
قاضی عزیزمحمدی، از قضات مشهور در پرونده‌های قتل به خبرگزاری مهر گفته است که اغلب پرونده‌های قتل از نزاع و درگیری نشات می‌گیرند. به گفته او مسائل ناموسی، اخلاقی، قومیتی و مالی از دیگر دلایل شکل‌گیری نزاع هستند و شمار این پرونده‌ها طی یک دهه گذشته در دادسرای کیفری استان تهران افزایش نسبی داشته است.
به گفته این قاضی، عواملی همچون “فشارهای مالی، اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی” در شکل‌گیری نزاع‌ها و معضلات اجتماعی از این دست نقش اصلی را دارند.
از محکمه‌های خیابانی تا مهارت‌های شهروندی
حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران مواردی نظیر آلودگی هوا، آلودگی صوتی و معماری شهری نامناسب را از دلایل اصل کاهش تحمل در بین شهروندان و معضلی در نحوه کنترل خشم دانسته است.
وی معتقد است: «هر چقدر اعتماد به مراجع ذی‌ربط و اعتماد بین افراد در جامعه بیشتر باشد به همان نسبت برای گرفتن حق افراد خودشان وارد عمل نمی‌شوند.»
وی همچنین نبود نشاط اجتماعی را از دیگر عوامل دخیل در کاهش نشاط و آرامش در جامعه ایران دانسته و افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی و اختلالات روانی را از دلایل دیگر نهادینه شدن خشونت در جامعه برشمرده است.
عباسعلی اللهیاری، رئیس سازمان نظام روانشناسی ایران معتقد است باید ارتباط اجتماعی و مهارت‌های زندگی به شهروندان آموزش داده شود تا این مهارت‌ها در آنان درونی شود.

Leave a comment