16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

فعالان: 206 نفر در هفده روز گذشته در ایران اعدام شدند

سازمان «حقوق بشر ایران» مستقر در اسلو می گوید طی دو روز سه شنبه و چهارشنبه، 26 و 27 خردادماه، بیست و هفت نفر در زندان های ایران اعدام شدند.
این سازمان می گوید خبر این اعدام ها در ایران منتشر شده است. به گفته سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای ماه ژوئن تاکنون، – هفده روز گذشته 206 نفر در ایران اعدام شده اند.
سازمان «حقوق بشر ایران» می گوید روز سه‌شنبه 25 نفر در زندان رجایی شهر کرج و روز چهارشنبه 1 نفر در زندان مرکزی مشهد – وکیل آباد – و یک زندانی در زندان مرکزی ساری با چوبه دار اعدام شدند.
سازمان حقوق بشر ایران با محکوم کردن آنچه «موج بی سابقه اعدام ها در ایران» خوانده، خواستار واکنش فوری جامعه جهانی در این باره شده است.