16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

بازسازی راکتور اراک با همکاری چین و آمریکا

سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه مشترکی با نهادهای مشابه در آمریکا و چین اعلام کرد پیش از اجرای برجام کارگروهی متشکل از نمایندگان طرف‌های مذاکرات هسته‌ای برای بازطراحی راکتور آب سنگین اراک تشکیل می‌شود.
سرنوشت راکنور تحقیقاتی آب سنگین اراک یکی از موضوع‌های مورد مناقشه در مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 بود که در داخل نیز حساسیت‌های زیادی برانگیخت.
مطابق توافق وین (23 تیر94/ 13 ژوئیه) جمهوری اسلامی تعهد کرده با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) راکتور اراک به گونه‌ای بازطراحی و بازسازی شود که قابلیت تولید “پلوتونیوم در سطح تسلیحاتی” را نداشته باشد و تا ۱۵ سال هیچ راکتور آب سنگین دیگری نسازد.
سازمان‌های انرژی اتمی ایران و چین، و وزارت انرژی آمریکا در بیانیه مشترکی که نسخه فارسی آن سه‌شنبه، 28 مهر منتشر شد اعلام کردند که به زودی یک سند رسمی درباره پروژه بازطراحی راکتور اراک به امضای همه طرف‌های مذاکرات هسته‌ای خواهد رسید.