16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

به بهانه نداشتن مترجم، دادگاه حکم جیسون رضائیان را به خانواده او نداد

مقام های قضایی ایران به این بهانه که مترجم ندارند، از ارائه حکم دادگاه جیسون رضائیان به خانواده او خودداری کردند.
خانواده جیسون رضائیان خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار روز دوشنبه با صدور اعلامیه ای گفته اند پس از اینکه مادر، همسر و وکیل جیسون برای دریافت حکم به دادگاه مراجعه کردند، مقامات دادگاه با توضیح اینکه مترجم برای ترجمه حکم ندارند، از ارائه آن خود داری کردند.
خودداری مقام های قضایی از ارائه حکم درحالی است که لیلا احسن، وکیل و یگانه صالحی همسر جیسون رضائیان هر دو فارسی زبان هستند.
در بیانیه خانواده جیسون رضائیان آمده است: اقدام امروز دستگاه قضایی ایران نشان دیگری از هجو فرآیند ظالمانه قضایی و ادامه کابوس خانواده ما است.
روزنامه واشنگتن پست نیز روز دوشنبه محکومیت جیسون رضائیان خبرنگار آمریکایی ایرانی تبارش را به اتهام جاسوسی، “بی عدالتی ظالمانه” دانست و از مقام های ایران خواست که هرچه زودتر این حکم را لغو کنند.
مارتین بارون، سردبیر این روزنامه در بیانیه ای که روز دوشنبه منتشر کرد، افزود وکیل و خانواده جیسون به شدت به دنبال تجدید نظر در این حکم هستند.
غلامحسین محسنی اژاه ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه گفته بود که جیسون 39ساله محکوم شده، ولی از ارائه جزئیات حکم خودداری کرد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ساعاتی بعد از انتشار این خبر گفت که واشنگتن از ایران می خواهد که در اسرع وقت جیسون رضائیان را آزاد کند.
جیسون حدود 450روز را در زندان اوین سپری کرده است. در رسانه های آمریکایی عنوان شده که دوره بازداشت او، بیش از دوره گروگانگیری دیپلمات های آمریکا در تهران در سال های آغاز جمهوری اسلامی ایران است.
علی رضائیان، برادر جیسون نیز روز یکشنبه با صدور بیانیه ای گفت با توجه به غیر شفاف بودن روند رسیدگی قضایی به پرونده برادرش، اعلام اینگونه مبهم حکم شگفت آور نیست اما با این حال این رویه بسیار ناامید کننده است.