16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

بیل کازبی به اتهام آزار و اذیت جنسی محاکمه می‌شود

اتهام آزار و اذیت جنسی بیل کازبی، کمدین مشهور آمریکایی روز چهارشنبه در دادگاهی در شهر فیلادلفیا پذیرفته شد.
آقای کازبی 78ساله متهم شده است که در سال 2004به یک زن شراب و داروی خواب آور داده است و او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. در صورت اثبات جرم آقای کازبی ممکن است به پنج تا ده سال زندان و جریمه ای معادل 25 هزار دلار محکوم شود.
وکلای مدافع متهم این اتهام را رد کرده‌اند.
آقای کازبی در حال حاضر با وثیقه‌ای یک میلیون دلاری آزاد شده است. او همچنین گذرنامه اش را مجبور شد که به دادگاه تحویل دهد. بیش از 50 زن او را متهم کرده‌اند که از زمان به شهرت رسیدنش در دهه 1960 میلادی به آنها آزار و اذیت جنسی رسانده است.
این کمدین مشهور حتی پیش از باز شدن پرونده‌اش در دادگاه به دلیل رسانه‌ای شدن ادعای تجاوز جنسی فرصت های کاری متعددی را از دست داده بود.