16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

دولت ترکیه دو روزنامه نگار سرشناس را بازداشت کرد

دو روزنامه نگار شناخته شده در ترکیه، از سوی دولت این کشور به اتهام “جاسوسی و کمک به سازمان های تروریستی” دستگیر شدند.
“جان دوندار” سردبیر روزنامه جمهوریت و “اردم گل” سردبیر دفتر آنکارای این روزنامه پنجشنبه شب، بعد از سه ساعت بازجویی، بازداشت شدند.
بازداشت این روزنامه نگاران بعد از افشاگری روزنامه جمهوریت اتفاق می افتد. این روزنامه به تازگی اسنادی را فاش کرد که براساس آن تایید می کرد سازمان اطلاعات ترکیه به معارضان سوری درسال 2013 میلادی کامیون های سلاح تحویل داده است.
دادگاه ترکیه این دو روزنامه نگاران را به دستیابی به اسناد امنیتی کشور جهت جاسوسی سیاسی یا نظامی متهم کرده است.
دو سال پیش و در پی آن افشاگری، رجب طیب اردوغان که نخست وزیر وقت ترکیه بود، به شدت وجود سلاح در کمک های ارسالی ترکیه به معارضان سوریه را رد کرد و علیه “جان دوندار” سردبیر روزنامه جمهوری اعلام جرم کرده بود.
سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز می گوید ترکیه وضعیت خوبی در بین کشورهای جهان از نظر آزادی بیان ندارد. این کشور بین 180کشور، رتبه 149 را دارد. پیشتر گزارش شد چهل روزنامه نگار در ترکیه زندانی هستند.