16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

روزنامه جمهوری اسلامی: 3 هزار مداح برای انتخابات بسیج شده اند

روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از یک مداح از ساماندهی سه هزار مداح برای انتخابات خبر داد.
این روزنامه در شماره روز شنبه سوم بهمن خود نوشت : “یک مداح که در تهران به دخالت در امور سیاسی و تعیین تکلیف برای مسئولان معروف است، در مراسمی در قم گفته است که سه هزار مداح در تهران ساماندهی شده اند تا در انتخابات، تلخکامی برجام را جبران کنند.”
طی سالهای اخیر اظهارت برخی از مداحان درباره چهره های سیاسی در مجالس مذهبی خبرساز شده است.
از سوی دیگر احتمال دخالت سازماندهی شده در انتخابات از سوی گروه های نزدیک به اصولگرایان مانند مداحان و بسیجیان همواره نگرانی هایی را در میان منتقدان در پی داشته است.
انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قرار است اسفند ماه امسال برگزار شود.