16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

مادر امید کوکبی در نامهای به خامنه‌ای خواستار آزادی فرزندش شد

مادر امید کوکبی، دانشجوی نخبه دکترای فیزیک در نامهای به خامنهای خواستار آزادی فرزندش در آغاز سال تحصیلی جدید شد. صفر بی‌بی حق‌نظری نوشته این پنجمین سالی است که دانشگاهها باز میشوند اما فرزند او همچنان زندانی است.
مادر امید کوکبی، دانشجوی نخبه فیزیک که در سال 1383 توسط آیت‌الله علی خامنهای مورد تقدیر قرار گرفته بود برای آزادی فرزندش به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته است. صفر بی‌بی حق‌نظری در این نامه خواستار آزادی فرزندش به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید شده است.
امید کوکبی از سال 1389 در زندان اوین به سر می‌برد و در این مدت حتی یک روز مرخصی نداشته است. او با وجود اینکه با بیماری‌های مختلفی دست و پنجه نرم کرده، موفق به دریافت مرخصی و خروج از زندان اوین نشده است.
امید کوکبی، دانشجوی نخبۀ ایرانی فارغ‌التحصیل دانشگاه شریف تهران و دانشجوی مقطع فوق دکتری فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا بود. او در ژانویه سال 2011هنگام سفر به آمریکا در فرودگاه امام خمینی بازداشت و روانه سلول انفرادی شد. کوکبی پس از 15 ماه بازداشت موقت به حکم دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام ارتباط با دول متخاصم (آمریکا) به ده سال حبس محکوم شد.
خانم حق‌نظری در نامهاش به رهبر جمهوری اسلامی یادآور شده که فرزند او به خاطر کسب مقام المپیادی و کسب رتبه اول منطقه 3 به عنوان نخبه فیزیک در دیدار رهبر با نخبگان در سال 1382 مورد تقدیر و تشکر قرار گرفته است. او از خامنهای خواسته که فرزندش را بعد از تحمل 5 سال حبس آزاد کرده و “به جایی که متعلق به آن است یعنی به آغوش درس و دانشگاه” بازگرداند.
مادر امید کوکبی نوشته است: «برای پنجمین سال متوالی است که وقتی در شروع سال تحصیلی در دانشگاه‌ها باز می‌شود مثل امروز با خود می‌گوییم جای امید در کشوری که رهبرش این همه بر پیشرفت علمی تاکید می‌کند در کلاس و درس و دانشگاه است یا در گوشه زندان؟»
او همچنین در این نامه تصریح کرده که عدهای برای پسر او “پروندهسازی” کردهاند و او بی‌گناه بوده است. به گفته خانم حق‌نظری دیوان عالی کشور مردادماه سال گذشته “رای بر بیگناهی امید کوکبی داده و محکومیت او را فاقد دلیل و ناصحیح تشخیص و دستور رسیدگی مجدد را صادر کرده است”. با این وجود “با رد استدلال‌های دیوانعالی کشور ( بالاترین دادگاه در نظام قضایی کشور ) محکومیت اشد قبلی دوباره ابقا شده است.”
مادر امید کوکبی همچنین معتقد است از 10سال حبس فرزندش، 5 سال آن پشت سر گذاشته شده و قانون 134 مجازات جدید اسلامی باید در مورد فرزندش اعمال شود اما این حق هم در مورد او رعایت نشده است. بر اساس قانون 134 مجازات اسلامی، محکومان پس از گذشت یک سوم از دوران محکومیت میتوانند آزادی مشروط دریافت کنند یا در یکی از مناسبتها و اعیاد شامل عفو عمومی شوند.
به گفته خانم حق‌نظری اجازه مطالعه کتابهای فیزیک و درسی در زندان به پسرش داده نشده و امکان ملاقات با وکیلش هم به او داده نمیشود. وضع جسمانی امید کوکبی به گفته مادرش چندان مساعد نیست و در ۵ سال گذشته او دچار مشکلات و بیماریهای متعددی شده است.