16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

محکومیت 24 بهایی در استان گلستان به 193 سال زندان

جامعه جهانی بهایی در ژنو می‌گوید که 24شهروند بهایی در استان گلستان در دادگاه‌هایی گروهی، در شعبه دو دادگاه انقلاب گرگان، جمعا به نزدیک به 200 سال زندان محکوم شده‌اند.
به گفته سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در گفت‌وگو با رادیوفردا، اتهام همگی این افراد عضویت و شرکت در جامعه بهایی عنوان شده است.
هر یک از این شهروندان بهایی به شش تا یازده سال زندان (جمعاً 193 سال زندان) محکوم شده‌اند.
بر اساس گزارش جامعه جهانی بهاییان، شهنام جذبانی و شیدا قدوسی هر یک به یازده سال زندان، بهنام حسنی،‌ پریسا شهیدی، پریوش شجاعی، مژده ظهوری، بیتا موهبتی، بیتا هدایتی، وثاق سنایی، هنا عقیقیان، شهره صمیمی، هنا کوشک‌باغی فرحناز تبیانیان، پونه ثنایی و مونا امری حصاری، هر یک به 9 سال زندان محکوم شده‌اند.
نوید معلمی، نازی تحقیقی حصاری، کارملیا بیدلیان، میترا نوری، روفیا پاکزادان، شیوا روحانی، سودابه مهدی‌نژاد، مریم دهقان و هوشمند دهقان نیز هر یک به شش سال زندان محکوم شده‌اند.
مهتاب وحیدی راد از رادیوفردا در این‌ باره با سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، گفت‌وگو کرده است