16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

مرکز آمار: ایرانیان دو ساعت و 46 دقیقه کار می‌کنند

مرکز آمار ایران گزارشی از ساعاتی که شهروندان به کار، استراحت، فعالیت‌های داوطلبانه یا خانه‌داری اختصاص می‌دهند منتشر کرده است که نشان می‌دهد، ایرانیان به طور میانگین دو ساعت و 46دقیقه در روز کار می‌کنند و بین 12 تا 14 ساعت مشغول مراقبت‌های شخصی هستند.
آمار منتشرشده در رسانه‌های ایران، به طرحی باز می‌گردد که در زمستان سال گذشته عملی شد و هدف از آن بررسی الگوی گذران وقت در میان شهروندان 15 ساله و بیشتر بوده است.
بر اساس آمار منتشرشده، کم‌ترین فعالیت روزانه مربوط به امور داوطلبانه یا خیرخواهانه می‌شود که 3 دقیقه در روز است.
آمار نشان می‌دهند که فعالیت‌های مربوط به مراقبت شخصی طی هفت سال گذشته، بیشترین رشد را داشته است. در حالی‌که زمانی که ایرانیان صرف آموزش و فراگیری می‌کنند بیشترین کاهش را داشته است.
به گفته مرکز آمار، شهروندان بیشترین زمان را پس از مراقبت‌های شخصی، صرف فعالیت‌های داخل خانه می‌کنند؛ به طور میانگین 3ساعت و 29 دقیقه.
استفاده از رسانه‌های جمعی پس از فعالیت‌های شغلی و کاری قرار می‌گیرد و دو ساعت و 9 دقیقه (129 دقیقه) از زمان را به خود اختصاص می‌دهد.
آمار «استتیستیک‌پورتال» نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها با 293 دقیقه (تقریبا 5 ساعت در روز) استفاده از رسانه‌های جمعی در صدر کشورهای جهان از این نظر قرار دارند. در آلمان یا فرانسه تقریبا 220 دقیقه و در چین و سوئد، میانگین به 160 دقیقه در روز می‌رسد.
«کار» و «مراقبت شخصی»
همه مردان و زنان ایرانی بیشتر از ۱۵ سال، به گفته مرکز آمار ایران، 166دقیقه در روز کار می‌کنند. این رقم در میان مردان بیشتر از زنان است.
مردان ایرانی نزدیک به پنج ساعت در روز کار می‌کنند.
در میان افراد شاغل در ایران، مراقبت‌های شخصی و نگهداری، نصف روز را در بر می‌گیرد و در میان افراد بیکار این میانگین دو ساعت بیشتر است.
به نظر می‌رسد خواب روزانه نیز در فعالیت‌های «نگهداری و مراقبت‌های شخصی» گنجانده شده است.
برای نمونه آمار وزارت کار ایالات متحده از سال 2013 میلادی نشان می‌دهد که نگهداری و مراقبت‌های شخصی (از خواب روزانه تا امور بهداشتی و آرایشی) کمی بیشتر از 10 ساعت از وقت شهروندان آن کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
آمار نشان می‌دهند که فعالیت‌های مربوط به مراقبت شخصی طی هفت سال گذشته، بیشترین رشد را در ایران داشته است. در حالی‌که زمانی که ایرانیان صرف آموزش و فراگیری می‌کنند بیشترین کاهش را داشته است.
آماری جمع‌آوری‌شده در سال گذشته میلادی توسط «سازمان همکاری‌ها برای اقتصاد و توسعه» (او‌ای‌سی‌دی) نشان می‌دهد که ساعات کاری در برخی کشورهای جهان میانگینی بین 230 دقیقه تا 360 دقیقه است. برای نمونه آلمانی‌ها یا فرانسوی‌ها (مردان و زنان) تقریبا 230دقیقه یا کمی بیشتر در روز کار می‌کنند و شهروندان مکزیک، کاستاریکا یا کره جنوبی تا 360 دقیقه.
میانگین کار روزانه در ایران در حالی‌ست که در تابستان سال گذشته مرکز آمار ایران گفته بود جمعیت «غیرفعال» کشور به طور بی‌سابقه‌ای رشد کرده است.
بنا بر آماری که در آن زمان تهیه شده بود، در زمانی کم‌تر از 10 سال، 5.6 میلیون نفر به افراد «غیرفعال» افزوده شده و جمعیت کسانی که نه شاغل هستند نه بی‌کار به تقریبا 40 میلیون نفر رسیده است.
آمار نشان می‌دهند که زنان ایرانی همچنان نرخ مشارکت اقتصادی کم‌تری را به خود اختصاص می‌دهند که دلیل آن «فضای نابرابر رقابتی» برآورد می‌شود.
با وجود مشارکت کم‌تر زنان در اقتصاد، نرخ مشارکت آنها در امور اجتماعی از مردان بیشتر است.