16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

مول: ایران بیش از پنج هزار سانتریفوژ خود را جمع‌آوری کرده است

هماهنگ‌کننده آمریکا برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا «برجام» روز پنجشنبه 26 آذر گفت که ایران کار جمع‌آوری هزاران سانتریفوژ خود را در راستای اجرای این برنامه آغاز کرده و در حال انتقال اورانیوم غنی شده خود به روسیه است.
استیون مول این اظهارات را در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بیان کرد که برای بررسی اجرای برجام و مسائل مربوط به آن در حال برگزاری است.
وی گفت که ایران در حال اجرای تعهداتش و رسیدن به روز اجرای برجام است و در خصوص یکسری از تعهداتش نیز پیشرفت‌های زیادی داشته است. به عنوان مثال کار جداسازی زیرساخت غنی‌سازی اورانیوم را با جمع‌آوری هزاران سانتریفوژ و انتقال آن‌ها به انبارهای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز کرده است.
هماهنگ کننده آمریکا در امور برجام افزود: «ایران تاکنون بیش از پنج هزار دستگاه سانتریفوژ خود را از دسترسی خارج کرده و احتمالا ظرف روزهای آینده مابقی دستگاه‌ها را جمع‌آوری می‌کند».
بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک که روز 23 تیرماه در وین به دست آمد، تهران پذیرفت که ظرفیت غنی‌سازی‌اش در تأسیسات نطنز تا 10 سال آینده حداکثر تا 5060 دستگاه سانتریفیوژ باشد.
طبق گزارش‌های منتشره، ایران حدود 19 هزار دستگاه سانتریفوژ فعال دارد.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، 14 آبان گفته بود که «در اجرای تعهدات ایران در برجام در خصوص جمع‌آوری سانتریفوژ‌ها قطعاً موضوع بازگشت‌پذیری رعایت خواهد شد».
استیون مول در بخش دیگری از سخنان روز پنجشنبه‌اش به میزان غنی‌سازی اورانیوم اشاره کرد و گفت که پیشرفت‌هایی نیز در این زمینه به دست آمده، به گونه‌ای که ایران در حال کاهش ذخیره انواع اورانیوم غنی‌شده خود تا 300 کیلوگرم و در سطح 67.3درصد است.
وی با اشاره به برنامه انتقال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه تصریح کرد: ایران قراردادهای تجاری برای انجام این کار با روسیه منعقد کرده و انتظار داریم که این مواد- حداکثر 25 هزار پاوند اورانیوم غنی شده تا سطح 20 درصد- تا اواخر ماه دسامبر از خاک ایران خارج شود