16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

پنج عضو کمیسیون برجام به گزارش نهایی آن اعتراض کردند

پنج تن از اعضای کمیسیون ویژه بررسی توافق جامع اتمی ایران و قدرت‌های جهانی در مجلس ایران، با اعتراض به روند تهیه گزارش نهایی این کمیسیون، آن را یکسونگرانه و مغایر منافع ملی ایران خوانده‌اند.
علاءالدین بروجردی، منصور حقیقت پور، غلامرضا تاجگردون، مسعود پزشکیان و عباسعلی منصوری آرانی امروز یکشنبه 12 مهر (4 اکتبر) با صدور بیانیه ای گفته اند که گزارش این کمیسیون که در جلسه صبح قرائت شد، خارج از مجلس و بر اساس گفتمانی تدوین شده بود که از ابتدا مخالف برجام بود.
به گفته این پنج نفر، گزارش مذکور نکات “بسیار مثبت” توافق اتمی ایران و قدرت های جهانی را نادیده گرفته است.
گزارش مذکور با لحن و رویکردی انتقادی تهیه شده بود.
در بیانیه اعضای معترض کمیسیون آمده است که سه نفر از آنها در اعتراض، جلسه کمیسیون را ترک کرده اند و پیش نویس گزارش در غیاب آنها با 6 رأی موافق در مقابل 4رأی مخالف به تصویب رسیده است.
این سخن به این معناست که اگر آنها جلسه را ترک نمی کردند، گزارش مذکور در کمیسیون تصویب نمی شد.
امضاء کنندگان این بیانیه همراه آن گزارشی از “165 دستاورد جمهوری اسلامی ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)” را هم منتشر کرده اند.