16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

حسن روحانی: پایبندی به عفاف و حجاب با زور امکان پذیر نیست

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران یکشنبه شب 21 تیرماه در مراسم افطاری با فعالان و تشکل های حوزه زنان و خانواده با تاکید بر اینکه عفاف و حجاب مانند روزه است گفت: “نباید حجاب تنها در یک مساله خلاصه شود.”
به گزارش خبرگزاری‌های ایران از این مراسم، آقای روحانی در ادامه سخنانش توضیح داد: “شما به کسی می توانید به زور بگویید روزه بگیرد؟ اگر بگویید، او می گوید من روزه دارم اما به اتاق دیگری می رود و آب می خورد. پایبندی به عفاف و حجاب با زور و جبر امکان پذیر نیست.”
رییس جمهوری ایران با اشاره به اینکه عفاف در قرآن نیز نخست از مردان شروع شده است، گفت: “برخی فکر می‌کنند حجاب و عفاف به روسری، نوع و سبک آن بر می گردد. آیا ما عفاف و حجاب در زبان، نگاه و چشم نداریم؟ اتفاقا در سوره مبارکه نور در بحث عفاف اول از مردان شروع می شود.”
آقای روحانی تاکید کرد که حجاب عفاف شامل نوع نگاه، حرف زدن، سبک جمله بندی و رفتار و منش است.
بیست و یکم تیرماه در ایران روز ملی حجاب و عفاف است. ‘قانون راهکارهای اجرایی برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب’ با بیش از 300 بند برای 24دستگاه اجرایی و نهاد فرهنگی در سال 1384 تصویب شد.
در همین حال حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی در 16 تیرماه سال جاری با انتقاد از عدم اجرای این قانون گفته بود از میان نهادهای موظف برای اجرای این قانون “تنها پلیس” به ماموریتش در این زمینه ادامه می‌دهد.