16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

رئیس بانک مرکزی: ایران در ردیف اقتصادهای نوظهور جهانی خواهد بود

به گفته رئیس بانک مرکزی، موقعیت تاریخی اجرای برجام و لغو تحریم‌ها می‌تواند ایران را در ردیف اقتصادهای نوظهور در سطح جهانی قرار دهد.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، روز شنبه 15 اسفند در دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا در تهران با اشاره به اینکه ایران اکنون در موقعیتی تاریخی قرار گرفته‌است، گفت: «با وجود کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در سال 2015، چشم‌انداز این رشد بر اساس پیش بینی‌های داخلی و بین‌المللی در سال‌های آتی روشن است و اقتصاد ایران خواهد توانست به رشد اقتصادی فراتر از پنج درصد در سال 2016 دست یابد».
آقای سیف، بزرگ‌ترین تحول اخیر اقتصاد ایران را اجرای برجام و لغو تحریم‌های اقتصادی دانست و افزود: «این موقعیت تاریخی می‌تواند ایران را در ردیف اقتصادهای نوظهور در سطح جهانی قرار دهد».
رئیس بانک مرکزی همچنین با اشاره به تأثیرات اجرای برجام اعلام کرد: «با اجرای برجام، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی ایران به صورت قابل توجهی کاهش خواهد یافت و با توسعه تجارت خارجی، گشایش مالی دولت، تقویت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، فرایند رشد و توسعه اقتصاد ایران در مسیری جدید قرار خواهد گرفت.»
آقای سیف در ادامه صحبت‌هایش سیاست‌های ارزی بانک مرکزی ایران در طول دو سال گذشته را اینگونه برشمرد: «حفظ ثبات بازار ارز، کاهش نوسانات ارزی، تخصیص بهینه منابع و تأمین نیازهای عوامل اقتصادی.»
رئیس بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه شاخص فضای کسب و کار در ایران که در سال 2014، 153 بوده‌است، گفت: «این شاخص در سال‌های 2015 و 2016 به ترتیب به 130 و 118 کاهش یافته است؛ انتظار می‌رود روند رو به بهبود این شاخص‌ها همچنان در سال‌های آتی استمرار داشته باشد.»
تلاش برای رسیدن به تورم تک رقمی
کنترل نرخ تورم و تلاش برای رسیدن به تورم تک نرخی، از دیگر مباحث مطرح شده توسط رئیس کل بانک مرکزی ایران در همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا بود.
ولی‌الله سیف درخصوص کنترل تورم در سال‌های اخیر در کنار انضباط پولی دولت یازدهم گفت: «بانک مرکزی موفق شده نرخ تورم را به محدوده تک رقمی نزدیک کند به نحوی که نرخ تورم از 4.40 درصد در مهر ماه 92 به 6.12 درصد در بهمن ماه امسال رسید و رشد تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده نیز از 1.45 درصد در خردادماه 92 به 9.8 درصد در بهمن ماه کاهش یافت.»
به گفته این مقام ارشد بانکی ایران، بانک مرکزی مصمم به ادامه این سیاست تا تحقق نرخ تورم تک رقمی پایدار خواهد بود.
آقای سیف، همچنین نقش بانک مرکزی در اصلاحات اقتصادی انجام شده دو سال اخیر را مهم دانست و تاکید کرد که «بانک مرکزی در خصوص سیاست پولی توانسته است در دو سال اخیر با کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی از یک طرف و هدایت مناسب، تورم را در اقتصاد ایران به طور چشم گیری مهار کرده و کاهش دهد