16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

سازمان اطلاعات سپاه: جیسون رضائیان مأمور اجرای تفکر بخشی از سنای آمریکا برای براندازی نظام ایران است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به قرائت گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص شیوه های نفوذ دشمن برای آسیب زدن به بنیان های و امثال جیسون رضاییان در نشست امروز کمیسیون متبوع خود گفت:جیسون رضائیان مأمور اجرای تفکر آن دسته از سنای آمریکاست که معتقدند اگر آمریکا بتواند روابط خود را با ایران به سطح قبل از انقلاب برگرداند، حکومت ایران را می توان به آسانی ساقط کرد.
نوذر شفیعی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره جلسه امروز- یکشنبه 12 مهر- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: در این جلسه از مقام معظم رهبری به دلیل موضع گیری سنجیده، منطقی، به موقع و شجاعانه ایشان درمقابل عربستان سعودی تقدیر و تشکر بعمل آمد.
نماینده مردم رستم و ممسنی در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: از دید کمیسیون، رفتارهای پرخاشگرانه عربستان سعودی نیازمند تدوین استراتژی جدیدی از سوی جمهوری اسلامی ایران در قبال این کشور است و لذا کمیسیون درجلسات آینده در خصوص ماهیت و محتوای این استراتژی وارد بحث خواهد شد.
شفیعی همچنین تصریح کرد: گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص شیوه های نفوذ دشمن برای آسیب زدن به بنیان های انقلاب نظام از جمله مورد جیسون رضائیان نیز مورد بررسی قرار گرفت و بحث ها بر این مدار بود که نامبرده یک ایرانی آمریکایی الاصل است و یک عنصر حائز اهمیت برای آمریکایی ها محسوب می شود به گونه ای که آمریکایی ها برای آزادی وی بسیار تلاش می کنند.
وی تاکید کرد:جیسون رضائیان مأمور اجرای تفکر آن دسته از سنای آمریکاست که معتقدند اگر آمریکا بتواند روابط خود را با ایران به سطح قبل از انقلاب برگرداند، حکومت ایران را می توان به آسانی ساقط کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد:بررسی اقدام دولت بحرین در اخراج کاردار جمهوری اسلامی ایران. این اقدام از دید کمیسیونه نوعی فرار به جلوی رژیم بحرین قلمداد شد. منامه برای سرپوش گذاشتن بر ضعف خود در مقابل مطالبات مردمی و نیز سرپوش گذاشتن بر جنایات خود در بحرین، به فرمان سعودی ها به اخراج دیپلمات ایران از منامه مباغدرت ورزید.