16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

شاهرخ زمانی، فعال کارگری در زندان رجایی شهر درگذشت

شاهرخ زمانی، فعال کارگری زندانی «به طور ناگهانی» در زندان رجایی شهر کرج درگذشت.
همبندیان این کارگر زندانی صبح امروز، یکشنبه 13 شهریور، در حالی متوجه شدند که شاهرخ زمانی جان خود را از دست داده که می‌خواستند او را برای هواخوری صبحگاهی بیدار کنند.
شاهرخ زمانی، عضو هیأت مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و هیأت بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان پس از بازداشت در تبریز در 18 خرداد ماه 1390 به 11سال زندان محکوم شده بود.
این فعال کارگری با اتهاماتی همچون مشارکت در تشکیل گروه مخالف نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور مواجه بود.
او بارها در اعتراض به شرایط بازداشت خود و وضعیت بد زندان‌ها به اعتصاب غذاهای طولانی دست زده بود.