16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

صدور حکم 18 سال زندان برای سه هنرمند ایرانی

یک فیلمساز و دو آهنگساز ایرانی مجموعا به 18 سال زندان محکوم شدند.
مهدی رجبیان، آهنگساز و بنیان‌گذار سایت “برگ موزیک”؛ حسین رجبیان، فیلمساز مستقل و یوسف عمادی، آهنگساز هرکدام به پنج سال حبس به اتهام توهین به مقدسات و یک سال حبس برای تبلیغ علیه نظام و جریمه نقدی چند میلیون تومانی محکوم شده‌اند.
این احکام را قاضی مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب صادر کرده و هنرمندان محکوم شده در شعبه 54 دادگاه انقلاب درخواست تجدیدنظر کرده‌اند.
خبر بازداشت این سه تن بدست نیروهای امنیتی سپاه پاسداران در مهر ماه سال 1392 منتشر شد. مهدی رجبیان در همان سال در حال ضبط پروژه پژوهشی تاریخ ایران به روایت سه تار بود. او مدیریت وبسایتی ویژه موسیقی زیرزمینی ایران را برعهده داشت.
حسین رجبیان هم پس از اتمام اولین فیلم سینمایی‌اش بازداشت شد.
خبر بازداشت این سه تن در آذر ماه همان سال با واکنش بیش از چهارصد خبرنگار و هنرمند سینما و موسیقی مواجه شد که از علی جنتی، وزیر ارشاد خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شده بودند.
این بازداشت در گزارش سالانه احمد شهید، گزارشگر ویژه امور حقوق بشر ایران نیز بازتاب داشت. این سه هنرمند با گذراندن بیش از دو ماه زندان انفرادی در بند دوی الف زندان اوین در حال حاضر با قید وثیقه آزاد هستند.