16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

تایید خبر صدای آمریکا درباره هویت فرد هدایت کننده حمله به سفارت عربستان

سه روز پس از اینکه بخش فارسی صدای آمریکا از دستگیری حسن کُردمیهن به عنوان متهم اصلی و فرد هدایت کننده حمله به سفارت عربستان خبر داد، برخی مقامات ایران این خبر را تایید کردند.
روز یکشنبه چهارم بهمن، محمد رضا محسنی ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایلنا به نقش حسن کردمیهن در حمله به سفارت عربستان اشاره کرد و گفت، این فرد که برای مدتی در کشور سوریه به‌سر می‌برد، پس از ورود به ایران توسط مقام‌های انتظامی در فرودگاه بازداشت شد.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه نیز روز یکشنبه با تایید بازداشت فرد هدایت کننده حمله به سفارت عربستان از نشانه هایی سخن گفت که با حسن کردمیهن مطابقت داشت. او گفت که فرد بازداشت شده دانشجوی اخراجی یکی از دانشگاه های شمال کشور بوده و درس طلبگی را هم به صورت غیرحضوری خوانده است.
گزارش صدای آمریکا درباره دستگیری حسن کردمیهن بر اساس اطلاعاتی بود که معاون وزیر کشور در سخنان روز پنجشنبه اول بهمن خود ارائه کرده بود.
حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در همایش استانداران و فرمانداران ایران تاکید کرد: “تمام زوایای ماجرای حمله به سفارت عربستان برای ما روشن است”.
او با بیان این که “افرادی سازماندهی شده برای حمله به سفارت عربستان آمدند” توضیح داد که “این جریان بیش از 10 سال است که در کرج و تهران و با محورهای امور خیریه و مذهبی فعالیت دارند