16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

تهدید ایران به خارج شدن از مذاکرات صلح سوریه

امیرعبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران درباره حضور در نشست‌های بعدی آینده سوریه گفته چنانچه نشست های سوریه بی ثمر باشد، ایران در آن شرکت نخواهد کرد.
حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با العالم همچنین از نقش منفی عربستان سعودی عمده ترین رقیب منطقه ای ایران سخن گفته است.
روز جمعه در نشست وین برای صلح در سوریه و پایان دادن به جنگ داخلی ۵ ساله این کشور، نمایندگان ایران و عربستان سعودی درکنار سایر بازیگران منطقه ای و جهانی حضور پیدا کردند.
ایران و روسیه از باقی ماندن بشاراسد در قدرت حمایت می کنند در حالی که غرب و کشورهای عرب منطقه و ترکیه خواهان برکناری او هستند.
جمهوری اسلامی ایران به دعوت آمریکا به نشست صلح سوریه راه یافت.
عادل الجبیر، وزیر امورخارجه عربستان سعودی شرط موفقیت کنفرانس را برکناری اسد و بیرون رفتن نیروهای نظامی ایران از سوریه قلمداد کرده و نیروهای ایران در سوریه را نیروهای اشعالگر خوانده است