16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

تعلیق دو مدیر پرس تی‌وی در ارتباط با اتهام آزار جنسی

پرس تی‌وی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان سازمان صدا و سیمای ایران تأیید کرده که دو تن از مدیران خود را پس از آنکه نامشان در ارتباط با اتهام آزار جنسی یکی از مجریان این شبکه مطرح شد، از کار معلق کرده است.
با این حال روابط عمومی پرس تی‌وی اعلام کرده که نسبت به انتشار فایل صوتی منسوب به یکی از این مدیران، “بدون طرح شکایت به مراجع متعدد قانونی در داخل کشور مشکوک است”.
شینا شیرانی، مجری سابق پرس تی‌وی اخیرا فایلی صوتی را در اختیار سایت روز آنلاین قرار داده که می گوید از مکالمه تلفنی با مدیرش ضبط کرده است.
شخصی که صدایش در فایل صوتی شنیده می شود، به اصرار از خانم شیرانی درخواست نوعی رابطه جنسی می کند.
خانم شیرانی گفته است که این شخص قبلا هم بارها او را به صورت کلامی آزار داده و در محیط کار تلاش کرده به بدن او دست بزند.
در مکالمه مذکور، نام یکی دیگر از مدیران پرس تی‌وی هم شنیده می شود. طرف مکالمه خانم شیرانی می گوید که از این مجری سابق در مقابل سختگیری های فرد دوم حمایت کرده است.
پرس تی‌وی می گوید: “اصولا فایل صوتی از لحاظ قانونی و قضایی وجاهت نداشته و شکایتی نیز تاکنون ارائه نشده است، اما به دلیل اهمیت موضوع ، مسوولان ذیربط در حال رسیدگی به آن و تشخیص صحت و سقم این ادعا بوده و تا مشخص شدن نتایج کامل تحقیقات، این دو تن تعلیق شده اند”.