16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

دو آمریکایی کشته شده در اردن کارمندان یک شرکت امنیتی بودند

دو آمریکایی که روز دوشنبه در حمله به یک مرکز آموزش پلیس در اردن کشته شدند، برای یک شرکت امنیتی و استراتژیک آمریکایی که با دولت آمریکا قرار داد دارد، کار می کردند.
جان کربی سخنکوی وزارت خارجه آمریکا می گوید آنها در میان چندین نفری بودند که در حمله به مرکز بین المللی آموزش پلیس اردن در نزدیکی امان کشته شدند. او گفت دو آمریکایی دیگر مجروح شدند.
یک مقام دولت اردن گفت یک مربی اهل آفریقای جتوبی و دو اردنی نیز ، همراه با مهاجم که هدف گلوله پلیس قرار گرفت، کشته شدند و شمار مرگ ها به دستکم شش تن افزایش یافت.
رسانه های محلی و بین المللی تیرانداز را انور ابو زید، سروان 28 ساله پلیس معرفی کردند.
کربی گفت هنوز زود است در باره انگیزه حمله گمانه زنی کرد.
تیراندازی با دهمین سالگرد یکی از وخیمترین حملات در تاریخ اردن مصادف شد، زمانی که بمب اندازان انتحاری در حمله به سه هتل در 9 نوامبر 2005 بیش از 50تن را کشتند.
القاعده در عراق مسئولیت بمب گذاری ها را بر عهده گرفت.
دولت آمریکا از مرکز آموزشی، در حدود 30 کیلومتری امان، در همکاری با اردن برای آموزش ده ها هزار پلیس از خاورمیانه استفاده می کند.
این برنامه را وزارت خارجه در مشارکت با اداره امنیت دیپلماتیک هماهنگ و اجرا می کند، و به گفته سخنگو اینک بیشتر آموزش مهارت های امنیتی اولیه به نیروهای امنیتی فلسطینی را شامل می شود.
مرکز آموزشی بر اساس قرار دادی که دولت های آمریکا و اردن در 2003 امضا کردند تاسیس شد، وبا استفاده از یک گروه چند ملیتی از کارشناسان همراه با کارمندان اردنی،آموزش افسران پلیس احتمالی از عراق را آغاز کرد. این کوشش بعدا آموزش نیروهای امنیتی فلسطینی را نیز در بر گرفت.
کربی گفت عقیده بر این است که تیراندازی روز دوشنبه تخستین حمله در اردن از زمانی است که یک مقام آژانس آمریکایی توسعه در خانه اش در امان در 2002کشته شد.