16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

وزارت خارجه ایران ‘خواستار تغییر دوباره نام خیابان سفارت عربستان شد’

بر اساس گفته‌های یکی از اعضای شورای شهر تهران، “وزارت خارجه ایران خواستار تغییر دوباره نام خیابان سفارت عربستان شده است.”
به گفته مجتبی شاکری، رییس کمیسیون نامگذاری شورای شهر، وزارت خارجه ایران در نامه‌ای به این نهاد خواسته نام خیابان سفارت عربستان که به خیابان نمر باقر النمر تغییر کرده بود، دوباره به نام قبلی خود یعنی خیابان بوستان برگردد.
یکشنبه گذشته، 13 دی ماه، شورای شهر تهران در مصوبه‌ای طرح دو فوریتی تغییر نام خیابانی در اطراف سفارت عربستان به نام شیخ نمر را تصویب کرد.
هم‌زمان با تصویب این طرح عده‌ای تابلوی خیابان بوستان در پاسداران را برداشتند و به جای آن تابلویی با نام خیابان شیخ باقر النمر نصب کردند.
عضو شورای شهر تهران به ایسنا می‌گوید در آیین‌نامه شورا مشخص نشده است که برای نامگذاری خیابان به نام شخصیت غیر ایرانی از وزارت خارجه سوال شود اما “روال بر این است که نظر وزارت خارجه در این خصوص پرسیده شود.”