16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

زنان سعودی برای نخستین بار پای صندوق‌های رأی رفتند

روز شنبه 21 آذر، نخستین انتخابات عربستان با حضور زنان آن کشور آغاز شد.
این انتخابات برای راهیابی 284 نماینده به شوراهای شهر انجام می‌شود.
در میان نزدیک به ۷ هزار نامزد شرکت‌کننده، بیش از 900 نفر نیز شهروندان زن عربستان سعودی هستند.
رای‌گیری به طور مجزا انجام می‌شود و بخش‌هایی جدا از هم برای زنان و مردان در نظر گرفته شده است.
بنا به گفته مقام‌های دولتی سعودی نزدیک به 5.1 میلیون نفر برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند. این شمار تقریبا 120هزار زن را نیز در بر می‌گیرد. عربستان تقریبا 31 میلیون نفر جمعیت دارد.
شهروندان زن این کشور همچنان از بسیاری حقوق انسانی معمول در عمده کشورهای جهان دور نگه داشته شده‌اند؛ از جمله حق رانندگی، یا ممنوعیت سفر بدون اجازه پدر یا همسر، شرایطی که در مورد کار و ازدواج نیز رایج است.
ریاض از هم‌پیمانان اصلی غرب در غرب آسیا به شمار می‌رود.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها و به شدت از کارنامه حقوق بشری عربستان سعودی، اعدام‌ها، قطع عضو و دیگر موارد انتقاد کرده‌اند.
عربستان سعودی پادشاهی مطلقه اسلامی‌ست. نخستین انتخابات شوراهای شهر در آن کشور در سال 2001 میلادی، تنها با حضور مردان، انجام شد.
از زمان روی کار آمدن ملک سلمان، پادشاه فعلی، تصمیماتی اولیه و البته نه چندان بلندپروازانه برای افزایش حضور اجتماعی و سیاسی زنان گرفته شده است.