بیانیه پنج پژوهشگر دینی: واکنش بعضی مراجع به دیدار با بهاییان اسفبار است

پنج پژوهشگر دینی در بیانیه‌‎ای مشترک دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی، نماینده سابق مجلس با یکی از مدیران جامعه بهاییان را “رفتار انسانی و اخلاقی” توصیف کرده‌اند و واکنش بعضی از مراجع و روحانیون به این دیدار را “اسفبار” خوانده‌اند.
عبدالعلی بازرگان، حسن فرشتیان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری امضاکنندگان این بیانیه هستند.
در بیانیه این پنج نفر از “عدم اعتراض” نخبگان سیاسی و فرهنگی جامعه به “کج‌اندیشی‌ها و افراط‌گری‌ها و خرافه‌پردازی‌ها” علیه بهاییان انتقاد شده است.
بعد از آنکه فریبا کمال‌آبادی، یکی از مدیران جامعه بهاییان بعد از هشت سال به مرخصی آمد، شماری از همبندان سابق او از جمله فائزه هاشمی به دیدارش رفتند.
رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا و همین‌طور شماری از مراجع و روحانیون از این اقدام به شدت انتقاد کردند و در مقابل چهره‌های اصلاح طلب و گروه‌های میانه‌روتر عمدتا سکوت کردند.
این متفکران دینی، خانم هاشمی و افرادی را که به دیدار خانم کمال‌آبادی رفته‌اند، “آزادگان عدالت‌خواه” توصیف کرده‌اند و درباره آن دیدار گفته‌اند: “در برابر این رفتار انسانی و اخلاقی، بخشی از اصولگرایان افراطی و جزم‌اندیش، البته با انگیزه‌های شناخته شده سیاسی، واکنش تند و نامعقول نشان داده‌اند و اسفبارتر آن‌که برخی از روحانیت و مراجع، از جمله آقای مکارم شیرازی این دیدار را تقبیح و حتی جرم قابل پیگرد و تقویت بهائیت و تضعیف اسلام دانسته‌اند.”
به اعتقاد این متفکران دینی که خارج از ایران زندگی می‌کنند، وقت آن رسیده که اهل فرهنگ و هنر و سیاست با جدیت بیشتر از اصل رواداری با دگراندیشان حمایت کنند و “بر تفرقه و تبعیض بر هموطنان خط بطلان بکشند.”
این پنج متفکر دینی از ده‌ها سال “ستم” علیه بهاییان ایران، محروم بودن آنها از حق تحصیل و اشتغال و گرفتن جان آنان انتقاد کرده‌اند و گفته‌اند که “اگر قرار باشد هر فرقه و مذهبی که به قدرت رسید، بر دیگری تیغ کشد و پیروان مذاهب و فرقه های دیگر را از حقوق انسانی محروم سازد، دیگر هیچ کس در امنیت نخواهد بود” از جمله شیعیانی که در کشورهای دیگر در اقلیت هستند.
امضاءکنندگان بیانیه اعتقاد دارند که به لحاظ دینی “زیر پا گذاشتن حقوق انسانی غیرمسلمانان، ولو مشرک و کافر، مجوز شرعی ندارد.”

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *