16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

اسرائیل وعده ایران برای کمک چند هزار دلاری به فلسطینی ها را محکوم کرد

اسرائیل تصمیم ایران را برای پرداخت هزاران دلار کمک مالی به بستگان فلسطینی هایی که در خشونت های ماه های اخیر میان اسرائیل و فلسطینی ها کشته شدند، محکوم کرد.
سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفت پس از انجام توافق هسته ای، ایران همچنان یک بازیگر عمده در صحنه تروریسم ومشوق آن باقی است.
محمد فتحعلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان، روز چهارشنبه از تصمیم ایران برای پرداخت 7 هزار دلار به خانواده های هریک از فلسطینی های کشته شده در اروشلیم خبر داد.
او همچنین گفت ایران به خانواده های فلسطینی که مسکن آنها به اتهام انجام حمله از سوی یکی از پسران خانواده علیه اسرائیل تخریب شده، 30 هزار دلار می دهد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، نمایندگان گروه های حماس، جهاد اسلامی و حزب الله با سفیر ایران در لبنان ملاقات کردند.
این درحالی است که روابط گروه حماس با ایران به خاطر حمایت این گروه از مخالفان دولت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و برخی روابط رهبران حماس با رهبران ترکیه و عربستان سعودی، پیچیده شده است

Leave a comment