16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

روحانی: بعضی‌ فکر می‌کنند مشکل ما با دنیا فقط هسته‌ای بود

حسن روحانی با اشاره به اینکه «بعضی‌ها فکر می‌کنند مشکل ما با دنیا فقط مشکل هسته‌ای بود»، اعلام کرد که «ما باید با دنیا در سایر مسائل هم تعامل کنیم.»
به گزارش ایسنا، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران روز پنج شنبه 15 مرداد در دومین مرحله سفر به شهرهای استان تهران، با اعلام اینکه پس از حل شدن «مشکل هسته‌ای» کارمان با دنیا تمام نشده است، گفت: «همانطور که در هسته‌ای تعامل کردیم در سایر مسائل هم باید با دنیا تعامل کنیم.»
این سخنان در حالی بیان می‌شود که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در ديدار با شماری از دانشجويان خواستار آمادگی آنها برای ادامه مبارزه با «استکبار» پس از مذاکرات هسته ای شده بود.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین در سخنرانی دیگری تاکيد کرده بود که مذاکرات و در پی آن توافق جامع اتمی سياست ايران در مقابل آمريکا را «در هر صورت، هيچ تغييری» نخواهد داد.
از سوی دیگر آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش در مورد تولید و سازندگی در ایران اعلام کرد: «دولت قادر نيست توليد کشور را به عهده بگيرد و بر فرض هم که قادر باشد توليد کننده خوبی نيست و اين مردم هستند که بايد به صحنه بيايند.»
برخی می‌گویند «دختران» به شغل و کار نیاز ندارند
آقای روحانی در جریان سخنرانی‌ خود در سفر به شهرهای استان تهران به مشکلات اشتغال جوانان در ایران هم اشاره کرد.
رئیس جمهور ایران با تاکید بر لزوم حل یکسان معضل بیکاری میان دختران و پسران اعلام کرد این گفته که «تنها باید برای پسران شغل ایجاد شود»، از نظر او باطل است.
به گزارش ایسنا، آقای روحانی با اشاره به اینکه «ما پای میز مذاکره نرفتیم که فقط فضای تعامل با دنیا را بگشاییم»، گفت: «بزرگترین هدف ما از این توافق راهگشا و مذاکرات، ایجاد فضای مناسبی برای تولید است؛ غم ما بیکاری ملت ایران است و وقتی جوانان تحصیلکرده‌ای را می‌بینیم که بیکارند و مشکل دارند، غصه می‌خوریم.»
آقای روحانی با اعلام اینکه «به عنوان رئیس‌جمهور منتخب ملت ایران نمی‌تواند بپذیرد جوان تحصیلکرده دانشگاهی بعد از گرفتن مدرک مهندسی همچنان بیکار باشد، افزود: «برخی می‌گویند تنها برای جوانان پسر شغل درست کنیم چون دختران به شغل و کار نیازندارند اما من می‌گویم این حرف و سخن باطل است؛ فرزندان این سرزمین، فرزندان ایرانند و زن و مرد و پسر و دختر ندارند.»
رئیس‌جمهور ایران در ادامه سخنرانی خود با طرح این سئوال که «آیا شما فکر می‌کنید دختران مهندس از لحاظ توانمندی علمی از پسران مهندس کمتراند»، گفت که «همه دختران و پسران در صف واحد‌ بوده‌اند، در یک دانشگاه درس خوانده و برسر کلاس یک استاد بوده‌اند.»