16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

مشاور پوتین: روسیه در حال نوسازی سامانه اس-300 برای ایران است

ولاديمير کوژين، مشاور نظامی ریيس جمهوری روسيه، می‌گويد که مسکو در حال نوسازی پدافند ضد هوايی اس-300برای ايران است.
به گزارش خبرگزاری ريا نووستی، آقای کوژين روز پنجشنبه هشتم مرداد گفت: سيستمی که قرار است به ايران تحويل داده شود «تا حدی» به روز شده و «اجزای ديگر» آن نيز در حال به روز شدن هستند.
مشاور نظامی ولاديمير پوتين تاکيد کرده است: «اين اس-300 تا حدود زيادی همان مجموعه‌ای خواهد بود که ايران می‌خواهد تحويل بگيرد».
ايران و روسيه در سال 2007 قراردادی را امضا کردند که بر اساس آن قرار شد مسکو در قبال دريافت حدود 800ميلون دلار چند پدافند ضد هوايی اس-300 به تهران تحويل دهد.
اين پدافند ضد هوايی از قدرتمندترين پدافندهای جهان به شمار می‌رود که می‌تواند هواپيماها و موشک‌ها را هدف قرار دهد.
پدافند اس-300:
اما روسیه در سال 2010 تحت فشار غرب تحويل اس-300 به ايران را معلق کرد.
ریيس جمهوری روسيه در فروردين امسال، اين ممنوعيت را لغو کرد؛ اقدامی که با واکنش تند اسرائيل و آمريکا و روبرو شد.
جمهوری اسلامی از روسیه بابت این اقدام به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت و درخواست غرامت کرده بود. روسیه نیز خواستار پس گرفتن این شکایت بوده است.
در حالی که برخی از تحليلگران نظامی برخورداری از پدافند ضد هوايی اس-300را به معنی پايين آمدن يا از بين رفتن احتمال حمله هوايی احتمالی اسرائيل به تاسيسات اتمی ايران می‌دانند، استيو آور، مدير توسعه بين‌المللی هواپيماهای اف-35، به دولت و نيروی هوايی اسرائيل اطمينان داده که اين هواپيماها قابليت غلبه بر پدافند اس-300 را دارند.
سرتيپ ليهو هاکوهن، از فرماندهان نيروی هوايی اسرائيل، هم گفت که اين نيرو «در حال آماده شدن برای رويارويی با مجموعه‌ای از سناريوها از جمله مواجهه با سيستم‌های اس-300 است».
تحويل هواپيماهای پيشرفته و رادارگريز اف-35 آمريکا به نيروی هوايی اسرائيل قرار است از پايان سال 2016 آغاز شود.
هواپیماهای اف-35:
اسرائيل به شدت مخالف ادامه برنامه اتمی جمهوری اسلامی در شکل کنونی يا حتی بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک است که در وين ميان ايران و قدرت‌های جهانی به دست آمد.