16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

سخنگوی دولت روحانی درباره خطر ‘خودتحریمی’ بعد از رفع تحریم های آمریکا و اروپا هشدار داد

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران درباره آنچه که خطر “خودتحریمی” بعد از اجرای برجام (توافق جامع اتمی با گروه ۱+۵) و رفع تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا و آمریکا خوانده، هشدار داده است.
آقای نوبخت امروز چهارم آذر در یک کنفرانس خبری در تهران گفته “اجازه دهیم این مسئله فراهم نشود که بعد از برداشته شدن تحریم ها، خودتحریمی کنیم نتوانیم از فرصتی که بوجود آمده به نحو احسن استفاده کنیم.”
شرایطی را ایجاد کنیم که ملت ایران از این فرصت استفاده کرده و محرومیت هایی که تحریم به ملت اعمال کرده جبران شود
سخنگوی دولت ایران
سخنگوی دولت ایران به نزدیک شدن زمان رفع تحریم های اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران اشاره کرده و گفته “شرایطی را ایجاد کنیم که ملت ایران از این فرصت استفاده کرده و محرومیت هایی که تحریم به ملت اعمال کرده جبران شود.”
دستور رفع تحریم های اقتصادی و مالی علیه ایران از سوی رئیس جمهور آمریکا و شورای وزیران اتحادیه اروپا صادر شده و بعد از تایید انجام تعهداتی که ایران باید بر اساس برجام انجام دهد، اجرایی می شود.
مقام های ایران می گویند اقدامات این کشور شامل کاهش تعداد سانتریفوژها، آغاز بازطراحی راکتور اراک و کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده، تا پایان سال جاری میلادی (حدود ۵ هفته دیگر) انجام و تحریم ها تا پیش از سال ۲۰۱۶ رفع می شود.
“امتناع ساختاری” در اقتصاد ایران

سخنگوی دولت ایران در این کنفرانس خبری درباره آنچه “امتناع ساختاری” در اقتصاد ایران خوانده هم اشاره کرده و گفته “ما در کشور مبادی ورودی داریم و ذهنمان این گونه طراحی نشده که مبادی صدوری هم باید داشته باشیم بنابراین، این نگاه باید تغییر کند و در راستای آن تمام نظامات اداری هم تغییر یابد.”
دولت ایران می گوید تلاش می کند ضمن کاهش محدودیت هایی که تحریم ها باعث آن شده بود، سرمایه گذاران خارجی را تشویق به سرمایه گذاری و فعالیت های مولد اقتصادی کنند.
در هفته های اخیر آیت الله خامنه ای بارها درباره “خطر نفوذ” خارجی هشدار داده و متعاقب آن برخی از چهره های سیاسی و نظامی نزدیک به رهبر ایران هم این هشدارها را تکرار کرده اند.
سخنگوی دولت ایران گفته ممکن است “هر کس بگوید که فلان سرمایه گذار نفوذی است ثابت کردن آن از جانب ما فرصت و انرژی بسیاری می گیرد.”
آقای نوبخت گفته “خیلی ها آتش به اختیار هستند، خودشان فتوا می دهند و خودشان هم عمل می کنند. اگر جایی مثل وزارت کشور هم گزارش دهد می گویند غلط کرده است.”
سخنگوی دولت ایران در این کنفرانس خبری به آنچه “امتناع ساختاری” در اقتصاد ایران خوانده هم اشاره کرده و گفته “ما در کشور مبادی ورودی داریم و ذهنمان این گونه طراحی نشده که مبادی صدوری هم باید داشته باشیم بنابراین، این نگاه باید تغییر کند و در راستای آن تمام نظامات اداری هم تغییر یابد.”

Leave a comment