16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

تصویب طرح قانون شفافیت ارتباط منابع مالی ایران با تروریسم در مجلس نمایندگان

مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه به طرح موسوم به قانون شفافیت ارتباط منابع مالی ایران با تروریسم رای مثبت داد. بحث در مورد این طرح از 10 صبح روز چهارشنبه در مجلس نمایندگان آغاز شد و حدود ظهر با 191 رای موافق در برابر 106 رای مخالف تصویب شد.
این طرح را روز پنجشنبه گذشته جمهوریخواهان در کمیته روابط خارجی مجلس پیشنهاد کردند که در سطح کمیته تصویب شد.
دو قانونگذار دموکرات به آن رای موافق دادند و یک جمهوریخواه با آن مخالفت کرد.
این طرح در صورت تصویب نهایی در کنگره، حذف نام افراد و نهادهای خارجی و ایرانی را از فهرست سیاه دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا ممنوع می کند اگر که این افراد و نهادها به سپاه پاسداران و یا به هرکسی که دارایی هایش به خاطر اشاعه تسلیحات کشتار جمعی توقیف شده باشد کمک کرده باشند؛ مگر آنکه رئیس جمهوری آمریکا بگوید این نهادها چنین ارتباطی با موارد یاد شده ندارند.
تصویب نهایی چنین طرحی در حقیقت به معنی محدودیت لغو تحریم های آمریکا علیه ایران محسوب می شود. دولت باراک اوباما گفته است چنین طرحی را در صورت تصویب در کنگره، وتو خواهد کرد چرا که با تعهدات آمریکا در توافق جامع اتمی برجام، تضاد دارد.
ادوریس، رئیس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان پس از تقاضای مطرح شدن این طرح گفت ما باید بر ضرورت تصویب چنین قانونی توجه کنیم زیرا از تاریخ امضای توافق هسته ای باراک اوباما با ایران، تهران به درخواست حسن روحانی برنامه موشک بالستیک کشور را سرعت بخشیده، یک آمریکایی دیگر را به گروگان گرفته، کشتار در سوریه را افزایش داده، و همین دیروز تهران ۱۰ ملوان آمریکایی را بازداشت کرد، بخصوص که پیش از آن به سوی ناو آمریکایی ترومن شلیک کرده بود