16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

در جریان غرق شدن دو قایق در آبهای ترکیه 33 پناهجو کشته شدند’

رسانه های ترکیه از غرق شدن دست کم 33 پناهجو در نزدیکی آبهای این کشور خبر داده اند.
گفته شده که قایق های این پناهجویان در راه یونان در آبهای ترکیه غرق شده است.
خبرگزاری های آناتولی و دوغان ترکیه گزارش کرده اند که 22 نفراز این پناهجویان در نزدیکی جزیره لسبوس یونان جان خود را از دست دادند.
به گفته خبرگزاری دوغان 11 نفر دیگر هم در حادثه ای جداگانه در جنوب و در نزدیکی شهر دیکیلی در ترکیه جان خود را از دست دادند.
به گفته سازمان بین المللی مهاجرت تا هفته پیش دست کم 374 نفر در راه رسیدن به اروپا غرق شدند.
مسیر دریایی ترکیه به یونان یکی از پررفت و آمد ترین مسیرها برای پناهجویانی بود که قصد داشتند در سال گذشته میلادی وارد کشورهای اروپایی شوند.