16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

آسوشیتدپرس: تعداد کشته های حج به 2110 نفر رسید

خبرگزاری آسوشیتدپرس می گوید آمار این خبرگزاری نشان می دهد که دست کم 2110زائر در فاجعه اخیر حج در عربستان سعودی کشته شده اند. این آمار بر اساس گزارش های رسانه های رسمی از حدود 30 کشوری است که به عربستان زائر فرستاده بودند.
بیش از 450 نفر از کشته شدگان حادثه منا ایرانی بودند و مقامات ایران بیشترین انتقادات را به عربستان سعودی مطرح کرده اند.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از سران دیگر کشورهای اسلامی انتقاد کرد و گفت: “پس از این حادثه باید صدای واحد و اعتراض دنیای اسلام بر می خاست اما متأسفانه به جز صدای جمهوری اسلامی ایران صدایی شنیده نشد و حتی دولت هایی که زائران آنها جزء جان باختگان بودند، در قبال این فاجعه، اعتراض قابل اعتنایی نکردند.”
عربستان سعودی که انتقادها نسبت به نحوه مدیریت مراسم حج را رد کرده، می گوید در حادثه روز عید قربان 769نفر کشته و 934نفر مجروح شده اند. عربستان از روز 26 سپتامبر این آمار را تغییر نداده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، نیجریه اعلام کرده است 199 نفر از زائرانش کشته شده اند و مالی این رقم را 198 نفر اعلام کرده است. کامرون 76 نفر، نیجر 72 نفر، سنگال 61 نفر، ساحل عاج و بنین هر کدام 52 کشته داشته ند.
اواخر روز یکشنبه، در عربستان جلسه ای با مدیریت وزیر کشور خود برای بررسی ابعاد فاجعه تشکیل داد. به گزارش خبرگزاری عربستان، وزیر کشور عربستان دستور داد مقامات به تحقیقات خود برای پیدا کردن علت حادثه ادامه دهند.
در تاریخ دوم مهر، روز عید قربان دست کم بسیاری از زائران که گفته می شود از دو جهت در مسیری باریک حرکت می کردند زیر دست و پا له شدند.