16661 Ventura Blvd, Encino, CA 91436

رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی آزاد شد

قربان بهزادیان نژاد، مشاور عالی و رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، با سپری کردن دوره 5 ساله محکومیت زندان خود، آزاد شد.
سایت کلمه، متعلق به حامیان میرحسین موسوی، سه شنبه 3 شهریور خبر داده که آقای بهزادیان نژاد، که در بند 350 زندان اوین زیر نظر سپاه پاسداران دوران حبس را سپری می کرد، امروز صبح از زندان مرخص شده است.
آزادی این مشاور ارشد آقای موسوی، حدود یک ماه پس از آزادی علیرضا بهشتی شیرازی دیگر مشاور ارشد این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 1388 صورت گرفته است که از همان سال، در زندان بود.
آقای بهشتی شیرازی، یک ماه پیش از پایان دوره محکومیت خود و همزمان با آزادی 14 زندانی سیاسی دیگر تحت عنوان “عفو عید فطر” آزاد شد. به زمان پایان محکومیت اغلب این زندانیان، مدت کمی باقی مانده بود.
آقای بهزادیان نژاد در روز سه شنبه 2 شهریور 1389، به خاطر ‘اقدام علیه امنیت ملی’ به 5سال حبس تعزیری و به علت ‘توهین به رئیس جمهور’ به یکصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد
قربان بهزادیان نژاد، در دی ماه 1388 و در جریان بازداشت های دستجمعیِ بعد از تظاهرات اعتراضی روز عاشورا دستگیر شده بود.
دادگاه آقای بهزادیان نژاد، در مرداد 1389 و به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد و این فعال اصلاح طلب، در روز سه شنبه 2 شهریور 1389، حکم دادگاه را در زندان دریافت کرد.
وی مطابق این حکم، به خاطر “اقدام علیه امنیت ملی” به 5 سال حبس تعزیری و به علت “توهین به رئیس جمهور” به یکصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.
قربان بهزادیان نژاد پیش از دستگیری، رئیس موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی و رئیس موسسه مطالعات فرهنگ و تمدن ایران زمین بود.
او همچنین تا زمان بازداشت، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران بود که بعد از بازداشت و به درخواست رئیس این دانشگاه، اخراج شد.
آقای بهزادیان نژاد از این تصمیم به دیوان عدالت اداری شکایت کرد، اما این دیوان در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، حکم اخراج او را تایید کرد